ATELIER IN DE KIJKER: TEKENKUNST

Ons laatste atelier voor volwassenen, Tekenkunst. Onderleiding van Natasha Dimovska, Johan Clocheret en Gery Desmet. Inschrijven kan nog tot 30 september.

Vrijwel elke beeldende reis begint op een blad papier: een idee, een krabbel, een schets.

Tekenkunst kan opgesplitst worden in enerzijds het waarnemingstekenen waarbij de kunstenaar tekent naar de zichtbare werkelijkheid en tracht natuurgetrouw weer te geven wat hij ziet, en anderzijds verbeeldingstekenen het tekenen van wat de kunstenaar aanvoelt, hoe hij de realiteit op dat ogenblik ervaart of wat hij er in ziet, danwel geconstrueerde, abstracte of geabstraheerde tekenkunst. In het atelier verwerf je verschillende tekenkundige vaardigheden. Je verkent daarbij permanent de grenzen van het medium door de relatie tussen kijken, denken en voelen zichtbaar te maken. En langzaam ontwikkel je zo een persoonlijke beeldtaal.

ATELIER IN DE KIJKER: Grafiekkunst

Het atelier grafiekkunst onder leiding van Nathan De Corte

Grafiek nu, en wat kan dit nog te betekenen hebben? Wat zijn de consequenties van de reproduceerbaarheid van een beeld. Je kan illustratie, grafiek, design en vormgeving dus niet los zien van elkaar. Als gevolg van deze interdisciplinaire evoluties heeft de praktijk van de grafisch kunstenaar, vormgever, media-designer of illustrator vele gezichten.

In het atelier grafiek gaan we aan de slag met de verschillende druktechnieken. Etsen, houtsnede en lithografie. Maar ook verschillende alternatieve druktechnieken komen aan te pas. Er wordt steeds vertrokken vanuit de interesse van de student om zo de verschillende ambachten stapsgewijs te ontdekken en meester te worden. 

En daar is het woord ambacht. Want naast de kunst, is er een deel ambacht en techniciteit die je zal leren gebruiken of misbruiken in functie van het beeld. Want grafiek of drukkunst in ons huidig digitaal tijdperk lijkt volledig voorbijgestreven. Maar grafiek hoeft niet louter meer om de reproductie gemaakt te worden. Grafiek kan gerust op zichzelf staan met de verschillende waarden en nuances die de technieken in zich houden. 

Grafiek, onbekend is onbemind.

ATELIER IN DE KIJKER: Beeldhouwen en ruimtelijke kunst

Neem een kijk in het atelier Beeldhouwen en ruimtelijke onder leiding van Werner Bossuyt

Deze opleiding bestaat uit twee belangrijke stadia, die naargelang de ontvankelijkheid , engagement en rijpheid van de leerling samenvallen met de twee cycli, nl. hogere graad (5 jaren) en specialisatiegraad (2 jaren).

Men zou kunnen stellen dat binnen deze opleiding in het eerste stadium we vooral proberen te herontdekken wat reeds ‘was’ vanuit het standpunt van de vormgever. In het tweede stadium wordt gezocht naar beeldende middelen omtrent zaken die er niet waren – bij de anderen – tot jij er mee op de proppen kwam.

In het eerste stadium hebben we vooral te maken met onze ervaringswereld, alles waar we iedere dag mee in aanraking komen, over ons verleden en heden die deze ervaringen (ver)kleuren,…

In het tweede stadium kunnen onze beelden refereren naar een werkelijkheid.
Ze kunnen louter sculpturaal, monumentaal, literair of zelfs poëtisch zijn maar altijd blijven ze tastbaar, soms zelfs voelbaar zoals mijn arm als ik erin nijp om zeker te zijn of ik wel wakker ben.

Soms gaan ze verder en vervatten ze emoties, zijn ze bevragend en beklijvend.

Men kan stellen dat men binnen dit atelier de kans krijgt om opnieuw wakker te worden op het  veld van de vanzelfsprekendheden om tot de ontdekking te komen dat ze dit niet meer hoeven te zijn.

Atelier in de kijker: Schilderkunst

Het schooljaar is opnieuw uit de startbokken geschoten, en daarom elke week een ander atelier in de kijker. Deze week het atelier Schilderkunst, onder leiding van Ann Verbouwe, Natacha Dimovska en Gery Desmet.

Schilderen is kijken,

In de uitdagende en stimulerende sfeer van het schilderatelier kan je je schildersblik ontwikkelen en het plezier van het vormgeven met verf ontdekken. Je kan er je technische vaardigheden op punt stellen en met een persoonlijke begeleiding tot een eigen visie komen.

Onderwerpen als stilleven en menselijk figuur leren je de werkelijkheid weergeven maar anderzijds krijg je ook opdrachten die je uitnodigen om te experimenteren met materiaal, inhoud, vorm, expressie en abstractie. Kijken naar kunst en bezoeken van tentoonstellingen prikkelen je verbeelding en vergroten je venster op de kunstwereld.

Je krijgt tijd en ruimte om stapsgewijs je inzichten en uitdrukkingsmogelijkheden te vergroten zodat je uiteindelijk in staat bent je eigen parcours uit te stippelen.