ATELIER IN DE KIJKER: Grafiekkunst

Het atelier grafiekkunst onder leiding van Nathan De Corte

Grafiek nu, en wat kan dit nog te betekenen hebben? Wat zijn de consequenties van de reproduceerbaarheid van een beeld. Je kan illustratie, grafiek, design en vormgeving dus niet los zien van elkaar. Als gevolg van deze interdisciplinaire evoluties heeft de praktijk van de grafisch kunstenaar, vormgever, media-designer of illustrator vele gezichten.

In het atelier grafiek gaan we aan de slag met de verschillende druktechnieken. Etsen, houtsnede en lithografie. Maar ook verschillende alternatieve druktechnieken komen aan te pas. Er wordt steeds vertrokken vanuit de interesse van de student om zo de verschillende ambachten stapsgewijs te ontdekken en meester te worden. 

En daar is het woord ambacht. Want naast de kunst, is er een deel ambacht en techniciteit die je zal leren gebruiken of misbruiken in functie van het beeld. Want grafiek of drukkunst in ons huidig digitaal tijdperk lijkt volledig voorbijgestreven. Maar grafiek hoeft niet louter meer om de reproductie gemaakt te worden. Grafiek kan gerust op zichzelf staan met de verschillende waarden en nuances die de technieken in zich houden. 

Grafiek, onbekend is onbemind.