Coronamaatregelen opstart schooljaar

Beste student,

Beste ouder,

We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar het nieuwe academiejaar staat vlak voor de deur! 

En ik breng onmiddellijk de goed – nieuws show : voor onze academie zal de opstart met versoepelde coronamaatregelen kunnen gebeuren! We starten op woensdag 1 september met de lessen. 

Hieronder de regels die vanaf 1 september in acht moeten worden genomen :

optimaal ventileren en verluchten van alle binnenruimtes blijft de regel

alle leerlingen ingeschreven in een atelier van onze academie mogen 100% aanwezig zijn in de academie zonder beperking in groepsgrootte. Voor de studenten kunst- en cultuurfilosofie en beeldende en audiovisuele cultuur (BAC) zal de opstart, bij gebrek aan een geschikte locatie,  op afstand zijn. 

-voor studenten -12 jaar is er GEEN MONDMASKERPLICHT, hen wordt wel gevraagd intens onderling en fysiek contact te vermijden.

-voor studenten +12 jaar is er WEL MONDMASKERPLICHT wanneer ze in beweging zijn, bij stilzitten- of -staan is er GEEN MONDMASKERPLICHT.

-voor docenten is er WEL MONDMASKERPLICHT wanneer er geen afstand kan worden gehouden.

studenten, docenten en personeel die een mondmasker wensen te dragen mogen dit uiteraard doen.

-klasgroepen moeten zoveel mogelijk GESCHEIDEN blijven : de cafetariaruimte kan bijgevolg nog NIET ALS PAUZERUIMTE WORDEN GEBRUIKT en de automaten blijven voorlopig uitgeschakeld.

ouders en niet-essentiële derden wordt nog steeds gevraagd het academieterrein niet te betreden : studenten worden gebracht en opgehaald aan de toegangspoort van de academie. 

-Op het secretariaat is iedereen welkom op afspraak en met mondmasker- en afstandsplicht.

Indien u al bent ingeschreven in onze academie zie ik u binnenkort: dank om rekening te houden met bovenstaande regels.

Bent u nog niet ingeschreven? Dan kunt u dat online in orde brengen via www.mijnacademie.be of fysiek via het secretariaat van onze academie. In dit laatste geval mailt u naar secretariaat.academiebeeldendekunsten@sovilvoorde.be om een afspraak te maken. Telefonisch kan dat op 02/251 51 51.

Met dank voor de opvolging alleszins en graag tot gauw!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *