COVID-19 Richtlijnen voor de leerlingen/ouders

Beste leerling       

De zomervakantie is bijna ten einde. Hopelijk heb je ervan genoten, verzamelde je tonnen energie om er dit schooljaar weer helemaal voor te gaan!

Het coronavirus is nog niet verdwenen. Alle scholen en ook alle academies starten in fase geel. Dat wil zeggen dat alle leerlingen naar de academie kunnen komen maar met grote aandacht voor de veiligheid en hygiëne. Daarom vragen we jou om voor ieders veiligheid onderstaande richtlijnen in verband met veiligheid en hygiëne grondig door te nemen en stipt op te volgen.

Laat al deze maatregelen je niet afschrikken. We zijn er om je te helpen en te begeleiden. 

Samen dragen we zorg voor mekaar.

Graag tot 1september!

Het academieteam

 • Leerlingen vanaf 12 jaar zijn verplicht een mondmasker te dragen bij het betreden van onze academie. Je zorgt zelf voor dat mondmasker. Je draagt dit te allen tijde.
 • Leerlingen kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen 
  • Op grond van medische aandoeningen 
   (kopie van) attest van de dokter moet te allen tijde voorgelegd kunnen worden
 • Houd afstand van mekaar (1,5 meter) in het hele academiegebouw en op het terrein.  
 • Alleen leerlingen worden toegelaten tot het academiegebouw. Ouders, familieleden of andere niet-essentiële derden worden niet toegelaten op het terrein of in de gebouwen van de academie. Dit geldt voor alle vestigingsplaatsen.
 • Op het secretariaat van de academie kan je terecht ENKEL na afspraak telefonisch tel.02/251 51 51 of via mail naar secretariaat.academiebeeldendekunsten@sovilvoorde.be
 • Respecteer begin- en einduur van je lesmoment.
 • Op vele plaatsen in onze academie geldt éénrichtingsverkeer. Volg de instructies die aangebracht werden op.  We werken met een aparte in- en uitgang op het terrein van de Spiegelstraat. Ingang : klein hekken naast het secretariaat en uitgang via het grote hekken.
 • Handhygiëne en ontsmetten
  • Ontsmet en/of was je handen
   • Bij het betreden van de academie
   • Bij het binnenkomen en het verlaten van je klas
   • Na toiletbezoek
   • Na het hoesten, snuiten of niezen
   • Bij het noodzakelijk delen van materiaal
 • Ontsmettingsmiddel vind je
  • Bij het betreden van de academie
  • Bij het binnenkomen van elke klas/elk lokaal
  • In de toiletten
 • Gebruik van drankautomaten is tijdelijk onmogelijk. Enkel drank en snack dat zelf meegebracht wordt kan in de academie worden geconsumeerd. In de cafetariaruimte geldt afstands- en mondmaskerplicht.
 • Maak zo weinig mogelijk gebruik van de toiletten. Indien je toch nodig moet, volg deze instructies:
  • Toilet enkel toegankelijk voor leerlingen van de academie (en dus geen ouders, broers, zussen, vrienden of andere niet-essentiële derden)
  • Slechts één persoon per toiletblok per keer
   • Indien er een toiletdeur gesloten is, wacht je in de hall tot de vorige gebruiker buiten komt vooraleer jij binnen gaat
  • Open zo veel mogelijk deuren met je elleboog, niet met je handen
  • Sluit de Wc-bril vooraleer je doorspoelt
  • Was je handen na het gebruik van het toilet
 • Leerlingen nemen zo veel mogelijk hun eigen materiaal mee 

Zomervakantie 2020

John Baldessari – Throwing Three Balls in the Air to Get a Straight Line (Best of Thirty-Six Attempts), 1973

Wij zijn er even tussenuit!

Na een zeer bizar schooljaar zijn we begonnen aan onze zomervakantie. We wensen iedereen een fijne zomer(vakantie)!

Ons secretariaat en directie zijn niet bereikbaar tem 16 augustus. Maandag 17 augustus staan wij terug paraat!

De online inschrijvingen blijven uiteraard doorlopen maar met mogelijke vragen/problemen kunnen we even niet helpen. Hou er alvast rekening mee dat het beeldatelier voor onze jongste studenten VOLZET is in Peutie.

Wenst u toch nog uw zoon/dochter hiervoor aan te melden? Stuur zeker even een mailtje naar secretariaat.academiebeeldendekunsten@sovilvoorde.be

en we zetten ze op de wachtlijst.

Fijne zomer gewenst aan allen!

Online inschrijven academiejaar 2020-2021

Vanaf 20 juni: ONLINE INSCHRIJVEN VOOR ACADEMIEJAAR 2020-2021 via deze link :

www.mijnacademie.be

Klik ‘stedelijke academie voor beeldende kunsten Jan Portaels’ aan en volg daarna de instructies op het scherm. Na betaling is uw inschrijving gelukt en afgerond.

© Greet Verstraete

Problemen? Neem contact op via

secretariaat.academiebeeldendekunsten@sovilvoorde.be
telefonisch op 02/251 51 51

Tot en met 25/06 zijn inschrijvingen mogelijk ter plaatse (Spiegelstraat 62) :

maandag en dinsdag 10u30-17u
woensdag 14u-18u
donderdag 14u-17u.
ENKEL OP AFSPRAAK via het secretariaat.

Gelieve ter plaatse de geldende maatregelen respecteren. Enkel betalingen met bancontact worden aanvaard.

Van 1 juli tot en met 16 augustus is het secretariaat gesloten . Daarna zijn we terug bereikbaar voor inschrijvingen en alle mogelijke vragen.

Succes met de inschrijving en graag tot zo gauw dat kan in de academie Jan Portaels!

Update maatregelen COVID-19: alle lessen worden geschorst t.e.m. 3 april

De federale regering heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen en academies om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken. Op die manier willen ze de kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn:

 • vermijd situaties waar veel mensen samenkomen en 
 • verminder contacten tussen gezonde personen en een mogelijk besmette persoon.

Nu is volgens virologen hét moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken.

Weet je niet wat te doen de komende weken? Wees creatief en deel jullie werken op onze Instagram pagina door @academiejanportaels te taggen.

We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

ATELIER IN DE KIJKER: TEKENKUNST

Ons laatste atelier voor volwassenen, Tekenkunst. Onderleiding van Natasha Dimovska, Johan Clocheret en Gery Desmet. Inschrijven kan nog tot 30 september.

Vrijwel elke beeldende reis begint op een blad papier: een idee, een krabbel, een schets.

Tekenkunst kan opgesplitst worden in enerzijds het waarnemingstekenen waarbij de kunstenaar tekent naar de zichtbare werkelijkheid en tracht natuurgetrouw weer te geven wat hij ziet, en anderzijds verbeeldingstekenen het tekenen van wat de kunstenaar aanvoelt, hoe hij de realiteit op dat ogenblik ervaart of wat hij er in ziet, danwel geconstrueerde, abstracte of geabstraheerde tekenkunst. In het atelier verwerf je verschillende tekenkundige vaardigheden. Je verkent daarbij permanent de grenzen van het medium door de relatie tussen kijken, denken en voelen zichtbaar te maken. En langzaam ontwikkel je zo een persoonlijke beeldtaal.

ATELIER IN DE KIJKER: Grafiekkunst

Het atelier grafiekkunst onder leiding van Nathan De Corte

Grafiek nu, en wat kan dit nog te betekenen hebben? Wat zijn de consequenties van de reproduceerbaarheid van een beeld. Je kan illustratie, grafiek, design en vormgeving dus niet los zien van elkaar. Als gevolg van deze interdisciplinaire evoluties heeft de praktijk van de grafisch kunstenaar, vormgever, media-designer of illustrator vele gezichten.

In het atelier grafiek gaan we aan de slag met de verschillende druktechnieken. Etsen, houtsnede en lithografie. Maar ook verschillende alternatieve druktechnieken komen aan te pas. Er wordt steeds vertrokken vanuit de interesse van de student om zo de verschillende ambachten stapsgewijs te ontdekken en meester te worden. 

En daar is het woord ambacht. Want naast de kunst, is er een deel ambacht en techniciteit die je zal leren gebruiken of misbruiken in functie van het beeld. Want grafiek of drukkunst in ons huidig digitaal tijdperk lijkt volledig voorbijgestreven. Maar grafiek hoeft niet louter meer om de reproductie gemaakt te worden. Grafiek kan gerust op zichzelf staan met de verschillende waarden en nuances die de technieken in zich houden. 

Grafiek, onbekend is onbemind.

ATELIER IN DE KIJKER: Beeldhouwen en ruimtelijke kunst

Neem een kijk in het atelier Beeldhouwen en ruimtelijke onder leiding van Werner Bossuyt

Deze opleiding bestaat uit twee belangrijke stadia, die naargelang de ontvankelijkheid , engagement en rijpheid van de leerling samenvallen met de twee cycli, nl. hogere graad (5 jaren) en specialisatiegraad (2 jaren).

Men zou kunnen stellen dat binnen deze opleiding in het eerste stadium we vooral proberen te herontdekken wat reeds ‘was’ vanuit het standpunt van de vormgever. In het tweede stadium wordt gezocht naar beeldende middelen omtrent zaken die er niet waren – bij de anderen – tot jij er mee op de proppen kwam.

In het eerste stadium hebben we vooral te maken met onze ervaringswereld, alles waar we iedere dag mee in aanraking komen, over ons verleden en heden die deze ervaringen (ver)kleuren,…

In het tweede stadium kunnen onze beelden refereren naar een werkelijkheid.
Ze kunnen louter sculpturaal, monumentaal, literair of zelfs poëtisch zijn maar altijd blijven ze tastbaar, soms zelfs voelbaar zoals mijn arm als ik erin nijp om zeker te zijn of ik wel wakker ben.

Soms gaan ze verder en vervatten ze emoties, zijn ze bevragend en beklijvend.

Men kan stellen dat men binnen dit atelier de kans krijgt om opnieuw wakker te worden op het  veld van de vanzelfsprekendheden om tot de ontdekking te komen dat ze dit niet meer hoeven te zijn.

Atelier in de kijker: Schilderkunst

Het schooljaar is opnieuw uit de startbokken geschoten, en daarom elke week een ander atelier in de kijker. Deze week het atelier Schilderkunst, onder leiding van Ann Verbouwe, Natacha Dimovska en Gery Desmet.

Schilderen is kijken,

In de uitdagende en stimulerende sfeer van het schilderatelier kan je je schildersblik ontwikkelen en het plezier van het vormgeven met verf ontdekken. Je kan er je technische vaardigheden op punt stellen en met een persoonlijke begeleiding tot een eigen visie komen.

Onderwerpen als stilleven en menselijk figuur leren je de werkelijkheid weergeven maar anderzijds krijg je ook opdrachten die je uitnodigen om te experimenteren met materiaal, inhoud, vorm, expressie en abstractie. Kijken naar kunst en bezoeken van tentoonstellingen prikkelen je verbeelding en vergroten je venster op de kunstwereld.

Je krijgt tijd en ruimte om stapsgewijs je inzichten en uitdrukkingsmogelijkheden te vergroten zodat je uiteindelijk in staat bent je eigen parcours uit te stippelen.