Cross-over

De academie Jan Portaels breidt het opleidingsaanbod uit specifiek voor studenten die reeds een volledig traject (4de graad – 5jaar DKO opleiding of gelijkwaardige kunstopleiding) hebben gevolgd en een artistieke honger hebben naar ‘meer’.

In het cross-over atelier slaat de student een brug tussen 2 gekozen disciplines. Bestaande inzichten, de eigen beeldtaal en vakkennis verworven tijdens een reeds gevolgde optie worden verruimd terwijl nieuwe vaardigheden en technieken van de nieuwe optie worden ontwikkeld en gekoppeld. 

(bv. de student heeft het traject ‘drukkunst en vrije grafiek’ gevolgd tot en met het 5de jaar. Hij wil een ‘cross-over’ traject starten waarbij hij de reeds verworven competenties uit de drukkunst koppelt aan nieuw te verwerven competenties uit de schilderkunst).

De student werkt 1 ateliermoment per week in de 2 cross-over opties van zijn keuze (in het geval van het voorbeeld 1 ateliermoment drukkunst en vrije grafiek en 1 ateliermoment schilderkunst) . 

Tijdens een intakegesprek met de betrokken docenten motiveert hij zijn keuze en formuleert hij zijn leervraag.