Kunst- en cultuurfilosofie

KUNST- EN CULTUURFILOSOFIE – (KCF)
BEELDENDE EN AUDIOVISUELE CULTUUR – (BAC)

2020-2021

DOCENT: MARIANNE KNOP

ZEER BELANGRIJK : om de lessenreeks corona-proof te kunnen laten verlopen wordt de leslocatie gewijzigd naar CC Bolwerk,  Bolwerkstraat 17 te Vilvoorde. Het groot auditorium blijft daar voorbehouden. Voor meer info betreffende de te respecteren coronamaatregelen in cc Bolwerk  klikt u door naar de website www.hetbolwerk.be

 

KIJKEN EN VERGELIJKEN

Elke les gaan we uit van één kunstwerk: een schilderij, beeldhouwwerk, foto, installatie, tekening, oud, modern. Op voorhand wordt meegedeeld welk kunstwerk centraal zal staan.

Als voorbereiding op de les wordt elke student uitgenodigd op zoek te gaan naar boeiend vergelijkingsmateriaal. Deze bijdrage is niet verplicht maar verhoogt de betrokkenheid met het lesgebeuren.

Tijdens de les brengen we het vergelijkingsmateriaal samen in een PowerPoint die wordt geprojecteerd op groot scherm.

In een eerste fase oefenen we de observatie en de verbale beschrijving. Nadien nemen we de tijd om dieper op de inhoud in te gaan.

Op basis daarvan bouwen we een netwerk of mind-map uit waarin het vergelijkingsmateriaal in relatie worden geplaatst met het centrale werk. Dat wordt aangevuld met een kunsthistorisch kader met aandacht voor de geijkte terminologie.

Ook literatuur en poëzie zullen een rol spelen in het verrijken van de esthetische ervaring.

De uiteindelijke bedoeling is om te leren langer stil te staan bij een kunstwerk dat zich zo kan hechten in het visuele geheugen en zodoende een referentie wordt voor andere ervaringen.

————————————————————————————

Tijdens de lessen Beeldende en Audiovisuele Cultuur verdiepen we deze zoektocht naar het zogenaamd onzegbare via specifieke oefeningen. Uitgangspunt is steeds een concreet kunstwerk dat we omkleden met aandacht en woorden.

KCF 4e graad 3&4 :   9 lessen/jaar (keuze uit 2 dinsdagnamiddagen, 1 donderdagavond of 2 zaterdagvoormiddagen)

KCF Specialisatie 1&2:  9 lessen/jaar (idem)

KCF Vrije studenten:     9 lessen/jaar (idem)

BAC 1 & 2: 18 lessen/jaar (1ste lesmoment: idem)  (2de lesmoment: keuze uit 1 dinsdagnamiddag of 1 zaterdagvoormiddag)

Beeldende en Audiovisuele Cultuur of ‘BAC: 3-jarige studierichting Kunst- en cultuurfilosofie bestaande uit twee lesmomenten van vier lestijden per maand. Deze opleiding richt zich specifiek tot studenten die zich gedurende een extra (en exclusief voor hen voorbehouden) lesmoment per maand willen verdiepen in het jaarthema van de cursus kunst- en cultuurfilosofie.

SG 1+2 BHK
HG 3 + 4
HG 3 + 4
HG 3 + 4
SG 1+2 TK, SK, GR
dinsdag donderdag zaterdag dinsdag zaterdag
13:30-17:00 18:00-21:30 09:00-12:30 13:30-17:00 09:00-12:30
08/09/20 10/09/20 12/09/20 15/09/20 19/09/20
06/10/20 08/10/20 10/10/20 13/10/20 17/10/20
10/11/20 12/11/20 14/11/20 17/11/20 21/11/20
08/12/20 10/12/20 12/12/20 15/12/20 19/12/20
19/01/21 21/01/21 23/01/21 26/01/21 30/02/21
23/02/21 25/02/21 27/02/21 02/03/21 06/03/21
23/03/21 25/03/21 27/03/21 30/03/21 03/04/21
04/05/21 06/05/21 08/05/21 11/05/21 15/05/21
01/06/21 03/06/21 05/06/21 08/06/21 12/06/21

Beeldende en Audiovisuele Cultuur

BAC eerste lesmoment
BAC eerste lesmoment
BAC eerste lesmoment
BAC eerste lesmoment
BAC eerste lesmoment

BAC tweede lesmoment

BAC tweede lesmoment
dinsdag donderdag zaterdag dinsdag zaterdag dinsdag zaterdag
13:30-17:00 18:00-21:30 09:00-12:30 13:30-17:00 09:00-12:30 13:30-17:00 09:00-12:30
08/09/20 10/09/20 12/09/20 15/09/20 19/09/20 22/09/20 26/09/20
06/10/20 08/10/20 10/10/20 13/10/20 17/10/20 20/10/20 24/10/20
10/11/20 12/11/20 14/11/20 17/11/20 21/11/20 24/11/20 28/11/20
08/12/20 10/12/20 12/12/20 15/12/20 19/12/20 05/01/21 09/01/21
19/01/21 21/01/21 23/01/21 26/01/21 30/02/21 02/02/21 06/02/21
23/02/21 25/02/21 27/02/21 02/03/21 06/03/21 09/03/21 13/03/21
23/03/21 25/03/21 27/03/21 30/03/21 03/04/21 20/04/21 24/04/21
04/05/21 06/05/21 08/05/21 11/05/21 15/05/21 18/05/21 22/05/21
01/06/21 03/06/21 05/06/21 08/06/21 12/06/21 15/06/21 19/06/21

Voorbeeld:

September: Voor het eerste lesmoment van die maand heb je keuze uit 08, 10, 12, 17 en 19 september. Voor het tweede heb je de keuze uit 22 en 26 september.

Oktober: Je kiest opnieuw twee data, een eerste uit 06, 08, 10, 13 en 17 oktober en een tweede uit 20 en 24 oktober.

Dus je komt steeds twee maal per maand. Uit elke horizontale rij kies je twee data. Het eerste lesmoment (dat ook wordt gevolgd door de studenten Kunst- en cultuurfilosofie) wordt vijfmaal gegeven, het tweede lesmoment (exclusief voor BAC-studenten) wordt tweemaal gegeven.