Kunst- en cultuurfilosofie

KUNST- EN CULTUURFILOSOFIE
BEELDENDE EN AUDIOVISUELE CULTUUR

2019-2020

DOCENT: MARIANNE KNOP

B E E L D T A A L

Kunst wordt meestal omschreven als de expressie van emoties die moeilijk te verwoorden zijn. Kunst werkt inspirerend, niet verklarend, en lijkt zo de enige menselijke activiteit die geen wetenschappelijke basis heeft. Kunstwaardering is een kwestie van individuele smaak. Tijdens de lessen Kunst- en Cultuurfilosofie leren we hoe in de kunstpraktijk bepaalde termen en principes worden gebruikt die niet altijd een woordelijk begrijpen veronderstellen. Het gaat om technische processen en visuele effecten waarvoor echter een specifieke terminologie bestaat. We gaan de woordelijke strijd aan met dat wat zelden wordt omschreven of exact gemeten. Waarover je niet spreken kan, is verrassend veel te zeggen…

Tijdens de lessen Beeldende en Audiovisuele Cultuur verdiepen we deze zoektocht naar het zogenaamd onzegbare via specifieke oefeningen. Uitgangspunt is steeds een concreet kunstwerk dat we omkleden met aandacht en woorden.

KCF 4e graad 3&4 :   9 lessen/jaar (keuze uit 2 dinsdagnamiddagen, 1 donderdagavond of 2 zaterdagvoormiddagen)

KCF Specialisatie 1&2:  9 lessen/jaar (idem)

KCF Vrije studenten:     9 lessen/jaar (idem)

BAC 1 & 2: 18 lessen/jaar (1ste lesmoment: idem)  (2de lesmoment: keuze uit 1 dinsdagnamiddag of 1 zaterdagvoormiddag)

Beeldende en Audiovisuele Cultuur of ‘BAC: 3-jarige studierichting Kunst- en cultuurfilosofie bestaande uit twee lesmomenten van vier lestijden per maand. Deze opleiding richt zich specifiek tot studenten die zich gedurende een extra (en exclusief voor hen voorbehouden) lesmoment per maand willen verdiepen in het jaarthema van de cursus kunst- en cultuurfilosofie.

S 1+2 BRK

4e graad 3 + 4

4e graad  3 + 4

4e graad 3 + 4

S 1+2

TK, SK, GK

  BAC 1 + 2

BAC 1 + 2

dinsdag

donderdag

zaterdag

dinsdag

zaterdag

dinsdag

zaterdag

13:30-17:00

18:00-21:30

09:00-12:30

13:30-17:00

09:00-12:30

13:30-17:00

09:00-12:30

10/09/19

12/09/19

14/09/19

17/09/19

21/09/19

24/09/19

28/09/19

08/10/19

10/10/19

12/10/19

15/10/19

19/10/19

22/10/19

26/10/19

12/11/19

14/11/19

16/11/19

19/11/19

23/11/19

26/11/19

30/11/19

10/12/19

12/12/19

14/12/19

17/12/19

21/12/19

07/01/20

11/01/20

21/01/20

23/01/20

25/01/20

28/01/20

01/02/20

04/02/20

08/02/20

18/02/20

20/02/20

22/02/20

03/03/20

07/03/20

10/03/20

14/03/20

24/03/20

26/03/20

28/03/20

31/03/20

04/04/20

21/04/20

25/04/20

05/05/20

07/05/20

09/05/20

12/05/20

16/05/20

19/05/20

GEEN  LES

02/06/20

04/06/20

06/06/19

09/06/20

13/06/20

16/06/20

20/06/20