Kunst- en cultuurfilosofie

VOOR ALTIJD
KUNST ALS MEERTIJDIGHEID

Kunstwaardering is een persoonlijke ervaring. Maar wat betekent ‘persoonlijk’ in kunst? Op. het eerste gezicht is kunst eenvoudig: je vindt het mooi of niet mooi. Een kunstwerk trekt je aan terwijl het natuurlijk jij bent die het kunstwerk naar je toetrekt. Dan komt het moment waarop je de behoefte voelt te zeggen waarom je je aangetrokken voelt, wat minder gemakkelijk is. Je hebt geen woorden voor wat je ervaart buiten ‘prachtig’, ‘cool’ of ‘interessant’. Voorbij dit punt haken veel mensen af. Kunst is nochtans niet moeilijk, wel rijk en even complex als de persoon die ernaar kijkt. In een kunstwerk ontmoeten twee geschiedenissen elkaar: de onze en die van het kunstwerk. Het maakt elke waardering subjectief.

Maar een mens is meer dan zijn persoonlijke verhaal. Hij is de bewaarplaats van de geschiedenis van de hele mensheid, ook al zijn we ons daar vaak niet van bewust. Ook een kunstwerk kan niet anders dan de eigenschappen van alle voorgaande kunstwerken bevatten om er iets nieuws aan toe te voegen. Dat maakt kunstwaardering objectief. In ons kijken wordt elk kunstwerk, hoe oud ook, eigentijds terwijl het kunstwerk ons tegelijk confronteert met het verleden. Kunst en mens worden zo meer-tijdig.

Tijdens de lessen kunst- en cultuurfilosofie verbinden we kunst met de grote denkbeelden die de mens ontwikkelde en nog steeds ontwikkelt. Zo zullen we het onder andere hebben over kunst en magie, kunst en dood, kunst en orde, kunst en macht, kunst en geloof, kunst en visie, kunst en vrijheid, kunst en geld, kunst en geen kunst. Aan de hand van individuele kunstenaarslevens en concrete kunstwerken graven we naar opvattingen, overtuigingen, visies, concepten en botsen onderweg wellicht op de onze.

PRAKTISCH:

Vierde graad 3 – 4 : 9 lessen per jaar (di-nm of do-av of za-vm)
Specialisatie 1 – 2: 9 lessen per jaar (di-nm of do-av of za-vm)
Vrije studenten: 9 lessen per jaar (di-nm of do-av of za-vm)

NIEUW NIEUW NIEUW (onder voorbehoud van goedkeuring onderwijsbevoegdheid)

Beeldende en Audiovisuele Cultuur : 18 lessen per jaar (di-nm of do-av of za-vm + extra za voormiddag)
Beeldende en Audiovisuele Cultuur ( afgekort BAC ): 3-jarige studierichting Kunst- en
cultuurfilosofie bestaande uit 2 lesmomenten van 4 lestijden per maand. Deze opleiding
richt zich specifiek tot studenten die zich gedurende een extra (en exclusief voor hen
voorbehouden) lesmoment per maand willen verdiepen in het jaarthema van de cursus
kunst- en cultuurfilosofie.

KALENDER 2018 – 2019

 

     

  enkel BAC

dinsdag donderdag zaterdag dinsdag zaterdag zaterdag
13:30-17:00 18:00-21:30 09:00-12:30 13:30-17:00 09:00-12:30 09:00-12:30
11/09/18 13/09/18 15/09/18 18/09/18 22/09/18 29/09/18
09/10/18 11/10/18 13/10/18 16/10/18 20/10/18 27/10/18
13/11/18 15/11/18 17/11/18 20/11/18 24/11/18 01/12/18
11/12/18 13/12/18 15/12/18 08/01/19 12/01/19 19/01/19
29/01/19 31/01/19 02/02/19 05/02/19 09/02/19 16/02/19
26/02/19 28/02/19 02/03/19 12/03/19 16/03/19 23/03/19
02/04/19 04/04/19 06/04/19 23/04/19 27/04/19  04/05/19
14/05/19 16/05/19 18/05/19 21/05/19 25/05/19 08/06/19
11/06/19 13/06/19 15/06/19 18/06/19 22/06/19 29/06/19

Beeldende en audiovisuele cultuur
18 lessen per jaar
2x 4 uur per rij
1 keer: di-nm of do-av of za-vm +
1 keer: extra za voormiddag (BAC)

Vrije leerling kunst- en cultuurfilosofie
1 keer 4u per rij di-nm of do-av of za-vm