Projectatelier

De academie Jan Portaels breidt het opleidingsaanbod uit specifiek voor studenten die reeds een volledig traject (4de graad – 5jaar DKO opleiding of gelijkwaardige kunstopleiding) hebben gevolgd en een artistieke honger hebben naar ‘meer’.

docent: Natacha Dimovska

Het projectatelier wordt begeleid door een projectcoördinator die, in overleg met de student, de vorm, inhoud en timing van 1 of meerdere projecten per academiejaar bepaalt. Zowel individuele als gezamenlijke projecten kunnen aan bod komen en de focus ligt op een (aantal) toonmoment(en) waar gericht naartoe wordt gewerkt.

De student werkt zelfstandig aan het project tijdens de 2 ateliermomenten in één van de bestaande ateliers ( tekenkunst, schilderkunst, drukkunst en vrije grafiek of beeldhouwen en ruimtelijke kunst)

De projectcoördinator werkt atelier-overschrijdend en volgt de betrokken studenten tijdens additionele individuele- en/of groepsmomenten die in samenspraak worden vastgelegd.

Tijdens deze momenten bespreken de studenten individueel of in groep samen met de coördinator de evolutie van hun persoonlijk werk in functie van het project.

Tijdens een intakegesprek met de projectcoördinator en betrokken docent(en) motiveert de student  zijn keuze voor projectatelier.