Lessenrooster 2018-2019

LESROOSTER 2018-2019

onder voorbehoud van wijzigingen tot 30/09/2018

LAGERE GRAAD (6j-12j)

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

zaterdag

zondag

13.30-15.10

1 en 2 Lagere Graad
spiegelstraat

1 en 2 Lagere Graad
spiegelstraat

3 en 4 Lagere Graad
spiegelstraat

3 en 4 Lagere Graad
spiegelstraat

5 en 6 Lagere Graad
spiegelstraat

5 en 6 Lagere Graad
spiegelstraat

15.20-17.00

1 en 2 Lagere Graad
spiegelstraat

1 en 2 Lagere Graad
spiegelstraat

3 en 4 Lagere Graad
spiegelstraat

3 en 4 Lagere Graad
spiegelstraat

5 en 6 Lagere Graad
spiegelstraat

5 en 6 Lagere Graad
spiegelstraat

10.50-12.30

LG Peutie 1 t/m 6

13.30-15.10

LG Houtem 1 t/m 6

LG Koningslo 1 t/m 6

15.20-17.00

LG Houtem 1 t/m 6

LG Koningslo 1 t/m 6

16.00-
17.40
LG
Kastanjelaar
1 t/m 6

MIDDELBARE GRAAD (12j-18j)

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

zaterdag

zondag

9.00-12.30

MG 1 ,2 jongeren

MG 3, 4 jongeren

18.00-21.30

MG 5,6 jongeren

HOGERE EN SPECIALISATIEGRAAD + 18 jaar

2 lesmomenten te kiezen

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

zaterdag

zondag

9.00-12.30

schilderkunst

schilderkunst

tekenkunst

tekenkunst

tekenkunst

tekenkunst

13.30-17.00

schilderkunst

schilderkunst

schilderkunst (vanaf 4HG)

tekenkunst

tekenkunst

grafiekkunst

beeldhouwen en ruimtelijke kunst

beeldhouwen en ruimtelijke kunst (1e HG)

grafiekkunst

18.00-21.30

schilderkunst

schilderkunst

schilderkunst

tekenkunst

tekenkunst

grafiekkunst

beeldhouwen en ruimtelijke kunst

grafiekkunst

beeldhouwen en ruimtelijke kunst (1e HG)

beeldhouwen en ruimtelijke kunst

Studenten 1ste jaar Beeldhouwkunst kiezen bij voorkeur 1 lesblok op maandag, tweede lesblok vrij te kiezen.