Tarieven

PORTAELSSCHOOL VOOR BEELDENDE KUNSTEN VZW  Vanaf 1/09/ ‘18

STEDELIJKE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN  JAN PORTAELS

Onder voorbehoud van wijzigingen tot 30 september 2018

INSCHRIJVINGSTARIEVEN 2018 – 2019
  JUNI 2018 SEPTEMBER 2018
  Normaal tarief Verminderde tarief Normaal tarief Verminderde

tarief

1ste en 2de graad (6-12 jaar)

CENTRUM

95,00 euro 75,00 euro 105,00 euro 85,00 euro
1ste en 2de graad (6-12 jaar)

KONINGSLO, HOUTEM,

FAUBOURG, PEUTIE

95,00 euro 75,00 euro 105,00 euro 85,00 euro
         
houder Vilvoordse vrijetijdspas* n.v.t. 43,00 euro n.v.t. 53,00 euro
         
3de graad (12-18 jaar)

1ste – 6de middelbaar

125,00 euro 90,00 euro 135,00 euro 100,00 euro
         
4de graad, jongeren (18-24 jaar)        
tekenkunst n.v.t. 190,00 euro n.v.t. 210,00 euro
schilderkunst n.v.t. 190,00 euro n.v.t. 210,00 euro
vrije grafiek n.v.t. 220,00 euro n.v.t. 240,00 euro
beeldhouwkunst n.v.t. 280,00 euro n.v.t. 300,00 euro
         
4de graad, volwassenen (+25 jaar)        
tekenkunst 355,00 euro 190,00 euro 375,00 euro 210,00 euro
schilderkunst 355,00 euro 190,00 euro 375,00 euro 210,00 euro
vrije grafiek 385,00 euro 220,00 euro 405,00 euro 240,00 euro
beeldhouwkunst 1ste jaar 4de graad 385,00 euro 220,00 euro 405,00 euro 240,00 euro
beeldhouwkunst vanaf 2de jaar 4de graad 445,00 euro 280,00 euro 465,00 euro 300,00 euro
         
kortlopende studierichting specialisatie (18-24 jaar)        
tekenkunst n.v.t. 190,00 euro n.v.t. 210,00 euro
schilderkunst n.v.t. 190,00 euro n.v.t. 210,00 euro
vrije grafiek n.v.t. 220,00 euro n.v.t. 240,00 euro
beeldhouwkunst n.v.t. 280,00 euro n.v.t. 300,00 euro
         
kortlopende studierichting specialisatie (+25 jaar)        
tekenkunst 355,00 euro 190,00 euro 375,00 euro 210,00 euro
schilderkunst 355,00 euro 190,00 euro 375,00 euro 210,00 euro
vrije grafiek 385,00 euro 220,00 euro 405,00 euro 240,00 euro
beeldhouwkunst 445,00 euro 280,00 euro 465,00 euro 300,00 euro
         
kunst- en cultuurfilosofie        
kortlopende studierichting beeldende en audiovisuele cultuur (BAC) 310,00 euro 190,00 euro 330,00 euro 210,00 euro
vrije leerling kunst- en cultuurfilosofie 155,00 euro n.v.t. 165,00 euro n.v.t.

*zie voorwaarden verminderd tarief punt 11

Artikel 3

Om in aanmerking te komen voor verminderd inschrijvingsgeld in de stedelijke academie voor beeldende kunsten Jan Portaels moet de leerling voldoen aan de voorwaarden A, B of C zoals hieronder bepaald:

  1. Om in aanmerking te komen voor verminderd inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens een van de volgende voorwaarden voldoen:
1 uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld zijn;
2 verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid;
3 een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is;
4 een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen;
5 erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen;
6 begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%)
7 voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn;
8 in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een plaaggezin verblijven;
9 het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten;
10 begunstigde zijn van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming;
11 * Houder Vilvoordse vrijetijdspas.

(ENKEL geldig indien voldaan aan voorwaarde 1,2,3,4,5 en 6)

  1. Een leerling die ten laste is van een persoon die aan minstens een van de voorwaarden voldoet, vermeld bij A., komt eveneens in aanmerking voor het verminderde inschrijvingsgeld.
  1. Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar in kwestie, betaalt het verminderd inschrijvingsgeld:
1. als op de dag van de inschrijving een ander lid van de leefeenheid waartoe hij behoort het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie;
2. voor iedere extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie.

Artikel 3

  • 1. Mits voorlegging van (het) correct(e) attest(en)) kan het verminderd tarief omwille van reden C.1 of C.2 uit artikel 2 onmiddellijk worden toegekend.
  • 2. Voor de andere verminderingen (A en B) wordt het volledige tarief aangerekend en na goedkeuring van het gevraagde attest (op datum van september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd) wordt het verschil terugbetaald via uw bankrekening.
  • 3. Geldige attesten kunnen tot 14 oktober 2018 binnengebracht worden op het secretariaat. Na laattijdige indiening van geldige attesten kan geen terugbetaling meer gebeuren.