Vakantiekalender

Vakantiekalender 2022 – 2023

Donderdag 1 september 2022 Opstart lessen

Woensdag 5 oktober 2022 1e facultatieve
verlofdag

Herfstvakantie
Maandag 31 oktober tem
zondag 6 november 2022

Kerstvakantie
Zondag 25 december tem
zondag 8 januari 2023

Krokusvakantie
Maandag 20 februari tem
zondag 26 februari 2023

Paasvakantie
Maandag 3 april tem zondag
16 april 2023

Maandag 1 mei 2023 Dag van de Arbeid /
Jaarmarkt

Donderdag 18 mei 2023 Hemelvaart

Zaterdag 20 mei 2023 2e facultatieve
verlofdag

Zondag 28 mei 2023 Pinksteren

Maandag 29 mei 2023 Pinkstermaandag

Zomervakantie
Zaterdag 1 juli tem
donderdag 31 augustus 2023

De zaterdag vóór de vakantie is er les.
De zaterdag IN de vakantie is er geen les.